copyright © nekra
d e   b e t r o u w b a r e   a a n h a n g w a g e n !!!
Verkoopwagen 252 x 150 x 200 cm
Verkoopklep + Loopdeur
Optioneel Reservewiel
gemonteerd
Standaard uitdraai-
steunen gemonteerd
Prijzen vanaf:
€ 3.499,-
excl. btw

NéKra  aanhangwagens   nieuwerkerk aan den ijssel
Verkoopwagen 307 x 150 x 200 cm
Verkoopklep + Loopdeur
Alle rechten voorbehouden aan NéKra trading, niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NéKra trading.