Andis 1200 Aanhanger- Triangel-slot

De Andis 1200 is de juiste keuze voor het beveiligen van een
losgekoppelde aanhanger. (40 mm)
Het met geweld verwijderen van de Andis 1200 is nagenoeg
onmogelijk. En het is eveneens praktisch uitgesloten om een
aanhanger uitgerust met de Andis 1200 aan te koppelen.
Het gepatenteerde systeem is getest volgens de strengste
veiligheidsnormen in Europa. SCM gekeurd MP030424
Optioneel zijn diversen sluitsystemen:
verschillend sluitend, gelijksluitend, en met een master sleutel.

€ 229,- excl. btw
€ 277,09 incl. btw
NéKra  trading   nieuwerkerk aan den ijssel
" U w  p a r t n e r  o p   h e t   g e b i e d   v a n   t r a n s p o r t   b e v e i l i g i n g  ! ! ! "
Alle rechten voorbehouden aan NéKra trading, niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NéKra trading.