Andis 1100 OPLEGGER- KINKPIN-SLOT
De Andis 1100 is een uiterst betrouwbare beveiliging voor opleggers.
De beveiliging bied weerstand tegen de meest uiteenlopende pogingen
tot braak. Het weerstaat langdurig allerlei slag-en knipgereedschap
en is tevens bestand tegen extreem hoge en lage temperaturen.
De beveiliging is bijzonder gemakkelijk aan te brengen en door
de praktische rubberen greep krijgt de gebruiker hierbij geen vuile
handen. Geschikt voor opleggers met standaard 2” pin.
Het Andis 1100 opleggerslot is uitvoerig getest en is
SCM goedgekeurd MP030423

€ 269,- excl. btw
€ 325,49 incl. btw
" U w  p a r t n e r  o p   h e t   g e b i e d   v a n   t r a n s p o r t   b e v e i l i g i n g ! ! ! "
Alle rechten voorbehouden aan NéKra trading, niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NéKra trading.
NéKra  trading   nieuwerkerk aan den ijssel