info@nekra.nl
Telefoon of WhatsApp
0653-559.531
Bereikbaar van 09:00 tot 20:00 uur


of u klikt   HIER   om ons te mailen
Wilt u ons bezoeken? Geen probleem, u bent van harte welkom

Om teleurstelling wat betreft onze aanwezigheid te voorkomen,
graag wel even een telefoontje voordat u komt
dit i.v.m. onze enigzins beperkte openingstijden

Ons adres is:
Prinses Beatrixstraat 4
2911 AL  Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon:  0 6 5 3 - 5 5 9 . 5 3 1
Bereikbaar van 9:00 tot 20:00 uur
NéKra  trading   nieuwerkerk aan den ijssel
Alle rechten voorbehouden aan NéKra trading, niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NéKra trading.