NéKra trading is sinds 1986 een kleine persoonlijke handelsonderneming

Een van onze activiteiten bestaat uit het leveren van anti-diefstalsloten

Onze cliënten zijn grote en kleine bedrijven in de transport sector,

bouwbedrijven, aannemers in de weg en waterbouw, alsmede particulieren.

Ons leverings programma bestaat uit:  Zee Container-sloten, Oplegger-sloten,

Kingpen-sloten, Triangel-sloten, Kogelkoppeling-sloten, etc, etc.

Veel verkochte merken zijn onder andere: Andis, Cobra, DoubleLock, AL-KO e.d.


NéKra  trading   nieuwerkerk aan den ijssel
" U w  p a r t n e r  o p   h e t   g e b i e d   v a n   t r a n s p o r t   b e v e i l i g i n g  ! ! ! "
Alle rechten voorbehouden aan NéKra trading, niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NéKra trading.