Last update 24-12-2017
Voor alle op deze site
vermelde artikelen geldt:
Model- prijswijziging,
typefouten of uitverkocht
voorbehouden.
Prijzen netto en ŕ contant af
Nieuwerkerk aan den IJssel.
Algemene Leverings- en
Betalings Voorwaarden
NéKra  trading   nieuwerkerk aan den ijssel
Graag willen wij u van dienst zijn

met vakkundig ADVIES, perfecte KWALITEIT en uitstekende SERVICE !!!

Tot ziens
Alle rechten voorbehouden aan NéKra trading, niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NéKra trading.
AKTIE NIEUWS !!!
AKTIE WEGENS ENORM SUCCES VERLENGD

Vanaf nu bij elke nieuwe of gebruikte AANHANGWAGEN

GRATIS een nieuw ANTI-DIEFSTALSLOT !!!
IN en VERKOOP van nieuwe en gebruikte AANHANGWAGENS
van 500 kg t/m 3.500 kg