Last update 08-04-2016
Voor alle op deze site
vermelde artikelen geldt:
Model- prijswijziging,
typefouten of uitverkocht
voorbehouden.
Prijzen netto en ŕ contant af
Nieuwerkerk aan den IJssel.
Algemene Leverings- en
Betalings Voorwaarden
Download hier Adobe Reader
Alle rechten voorbehouden aan NÉKRA import-export, niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NÉKRA import-export.  copyright © nekra
NéKra trading   nieuwerkerk aan den ijssel